ΙΑΤΡΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ

ΙΑΤΡΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ – Με γνώμονα τον απόλυτο σεβασμό στις ανάγκες της γυναίκας, δημιουργήσαμε τα ιατρεία μας στην Αθήνα και στην Χαλκίδα.Απευθυνόμαστε σε όλες τις γυναίκες ανεξαρτήτως ηλικίας, σε όλες της φάσεις της ζωής τους, παρέχοντας υπηρεσίες μαιευτικής-γυναικολογίας υψηλών προδιαγραφών και συνολική αντιμετώπιση σε θέματα που αφορούν στη βελτίωση της υγείας, της εικόνας και της ψυχικής ισορροπίας.